صبر و متانت رجایی از روح بلندش نشات می گرفت: گفتنی هایی از انتخاب شهید رجایی به نخست وزیری
45 بازدید
محل نشر: شاهد یاران » شهریور 1385 - شماره 10 »(2 صفحه - از 10 تا 11)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی